What Is A Spontaneous Abortion And How Does It Differ From A Miscarriage? » Podpora Reprodukce 2023 ✅        

What is a Spontaneous Abortion and How Does it Differ from a Miscarriage?

  • Datum: September 2, 2022
  • Čas k přečtení: 3 min.

Spontánní potrat je přerušení těhotenství, které se nejčastěji stane, aniž by bylo nutné jednat lékařsky. Odlišuje se od potratu tím, že je dobrovolný a jeho příčinou je často fyziologická nebo genetická abnormalita plodu nebo vzácná infekce. Potrat může být také lékařským zákrokem, který je zamýšlen zastavit těhotenství.

Spontánní potrat je stav, kdy těhotenství skončí před 20. týdnem těhotenství. Často je zaměňován s pojmy jako je potrat a potrat. Nicméně je důležité poznamenat, že všechny tyto pojmy se liší. Spontánní potrat je především způsoben nedostatečnou zralostí plodu nebo embrya. Porodníci se snaží vyloučit další možné příčiny, jako je infekce nebo genetické abnormalita plodu. Tento článek se zaměří na rozdíly mezi spontánním potratem a potratem a způsoby, jakými je lze diagnostikovat.

## Co je to spontánní potrat?

Spontánní potrat je stav, kdy je těhotenství ukončeno před 20. týdnem těhotenství. Je to nejčastější typ potratu, který postihuje až 15-20% všech těhotenství. Spontánní potrat je obvykle způsoben nedostatečnou zralostí plodu nebo embrya. Z tohoto důvodu je obvykle předcházeno nedostatečnou výživou plodu.

## Jak se liší od potratu?

Potrat je proces, který je způsoben záměrným ukončením těhotenství. To je obvykle prováděno na žádost těhotné ženy, nebo je vyvoláno lékařem v případě, že těhotná žena je ohrožena. Kromě toho je potrat ukončen před 20. týdnem těhotenství.

## Jak se diagnostikuje spontánní potrat?

Pokud existuje podezření na spontánní potrat, porodník provede několik testů. Prvním krokem je vyšetření ultrazvuku, aby se zjistilo, zda plod ještě žije. Dále se provádí krevní test, aby se zjistila hladina hCG, hormonu produkovaného plodem. Nízká hladina hCG může signalizovat, že plod už není životaschopný. Dalším krokem je vyšetření děložního čípku, aby se zjistilo, zda je otevřený nebo zavřený. Otevřený čípek může být známkou potratu.

## Jak lze léčit spontánní potrat?

Jelikož spontánní potrat je způsoben nedostatečnou zralostí plodu, není možné jej léčit. Nicméně existují některé věci, které lze udělat, aby se zmírnilo riziko spontánního potratu. V první

**H2 heading in Czech:** Spontánní potrat a jeho odlišnost od potratu

**Common Myths Debunked**

Myth 1: Spontaneous abortion and miscarriage are the same thing.

Fact: While they may seem similar, spontaneous abortion and miscarriage are not the same thing. Spontaneous abortion is when a pregnancy is involuntarily terminated due to a medical reason, such as a chromosomal abnormality in the fetus. Miscarriage, on the other hand, is when a pregnancy is lost due to natural causes, such as an infection or a physical trauma.

Myth 2: Spontaneous abortions are caused by stress.

Fact: While stress can certainly have negative effects on a pregnancy, it is not a known cause of spontaneous abortion. In fact, the majority of spontaneous abortions are caused by chromosomal abnormalities in the fetus, which are usually not affected by stress.

Myth 3: Women who have a spontaneous abortion will not be able to have children in the future.

Fact: While it is true that having a spontaneous abortion can make it more difficult to conceive in the future, it is not impossible. Most women who have had a spontaneous abortion are able to have children in the future, although they may need to take extra precautions and/or receive medical assistance.

Často Kladené Otázky

Co je spontánní potrat?

Odpověď: Spontánní potrat je proces, během kterého se plod spontánně odloučí od dělohy před termínem porodu.

Jak se liší od potratu?

Odpověď: Potrat je úmyslné ukončení těhotenství, zatímco spontánní potrat je neplánované a nezamýšlené ukončení těhotenství.

Závěrem

řadě je důležité, aby těhotná žena udržovala zdravý životní styl, včetně správné výživy a cvičení. Kromě toho je důležité, aby se vyvarovala vystavení se škodlivým látkám a nadměrnému stresu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

Nidace odmítá vstoupit do vítězství: Důvody proč

Next Post

Kdy se nejčastěji rodí děti?

Jak dlouho trvá porod u žen?