Jak Vnímá Miminko? » Podpora Reprodukce 2023 ✅        

Jak vnímá miminko?

  • Datum: October 3, 2022
  • Čas k přečtení: 4 min.

Jak vnímá miminko svět kolem sebe? Je to obtížná otázka, kterou se snaží odpovědět věda a výzkum. Díky moderním technologiím můžeme nahlédnout do světa vnímání miminek a poznat, jak reagují na podněty z okolí. Je zřejmé, že miminka jsou vnímavá, a to nejen k lidskému hlasu, ale i k jiným přírodním zvukům, záření a dotyku. Jejich vnímání je však omezené a určitými aspekty je ovlivněno věkem. Dnešní výzkumy se snaží poznat jemné detaily toho, jak vnímají miminka svět kolem sebe.

Může se zdát, že novorozené dítě nemá mnoho schopností, ale je to jen zdání. V prvních měsících života dítěte se objevují některé schopnosti a dovednosti, které jeho vnímání světa obohacují. Jak vnímá novorozené miminko svět kolem sebe?

Vrozené schopnosti

V prvních měsících života můžeme pozorovat, že miminko vykazuje základní vrozené schopnosti. Toto víme podle toho, jak se vyvíjí a jak reaguje na vnější podněty.

H2: Zrak a sluch

Jakmile se miminko narodí, jeho zrak a sluch jsou již vyvinuté. Ačkoli jeho zrak a sluch nejsou tak dobře vyvinuté jako u dospělého člověka, je schopen vnímat své okolí. Může vnímat různé barvy, tvar a rytmickou hudbu. Dokáže rozeznat své rodiče a další blízké osoby.

H2: Čich

Miminko má také vyvinutý čich. Může reagovat na různé vůně a vyhledávat příjemné vůně, jako je vůně mateřského mléka nebo jeho matky.

H2: Hmat

Miminko má také vyvinutý hmat. Jeho ruce a nohy jsou citlivé na dotek a pomáhají mu orientovat se ve světě. Díky tomu může miminko reagovat na dotyk a hřejivou náruč matky.

H3: Vyvíjející se schopnosti

V prvních měsících života miminka se rozvíjejí jeho schopnosti, které mu pomáhají orientovat se ve světě. Může se učit rozlišovat mezi lidmi a objekty, rozlišovat mezi svým jménem a jmény ostatních a učit se mluvit. Díky tomu může miminko vyjadřovat své pocity, potřeby a myšlenky.

Závěr

Miminko má mnohem více schopností a dovedností, než se na první pohled zdá. Jeho vnímání okolního světa se během prvních měsíců života rychle vyvíjí. S růstem a vývojem miminka se jeho schopnosti a dovednosti stále zdokonalují a obohacují.

## Mýty o tom, jak vnímá miminko

Mnoho rodičů se domnívá, že miminko nemůže vnímat okolní svět. To je však mylný názor. V prvním roce života se miminka učí a vnímají informace ze svého okolí. Zde jsou některé běžné mýty o tom, jak vnímá miminko:

– Mýtus: “Miminka nejsou schopna vnímat, co se děje kolem nich.”

Fakt: Miminka jsou schopna vnímat okolní svět. V prvním roce života se učí rozpoznávat lidské hlasy, vnímat různé barvy a tvary a reagovat na doteky.

– Mýtus: “Miminka nemají paměť.”

Fakt: Miminka mají paměť. Ve věku kolem 3 měsíců si mohou pamatovat tváře a hlasy, které už dříve viděli nebo slyšeli.

– Mýtus: “Miminka nemohou vnímat emoce.”

Fakt: Miminka vnímají emoce. Už ve věku 2 měsíců jsou schopna vnímat emoce a reagovat na ně.

– Mýtus: “Miminka nemohou komunikovat.”

Fakt: Miminka jsou schopna komunikovat. Dokážou vyjadřovat své potřeby pomocí pláče, úsměvu a dalších gest.

Často Kladené Otázky

Jak brzy miminko vnímá své okolí?

Miminka se učí vnímat své okolí okamžitě po narození. Zpočátku se miminko soustředí na svůj vlastní svět, ale postupem času si všímá věcí kolem sebe.

Jak si miminko může počínání rodičů osvojit?

Miminka se učí svými rodiči a lidmi okolo sebe. Rodiče se mohou učit, jak svému miminku vysvětlovat, aby mu pomohli pochopit, co se kolem něj děje. Rodiče mohou také svým miminku ukazovat, jak něco dělat, nebo mu předvádět konkrétní činnosti a ukazovat mu, co se děje.

Závěrem

Novorozené dítě má v prvních měsících života již vyvinuté vrozené schopnosti a dovednosti. Vykazuje schopnosti vidět, slyšet, čichat a cítit. Tyto schopnosti se postupně vyvíjejí a mohou mu pomoci rozlišovat lidi a objekty, poznávat své jméno a mluvit. Díky rostoucímu věku a vývoji se jeho dovednosti a schopnosti stále zlepšují a obohacují.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

Kdy si dítě začíná uvědomovat samo sebe?

Next Post

Kde jsme Kdo?